Të Rejat e Fundit

Blog Image

Gjenetike

Një arritje tjetër e Klinikës Glob është përcaktimi dhe parandalimi i anomalive të ndryshme të fetusit gjatë shtatzanisë me anë të Amniocentezës.

Në bashkepunim me Shkencëtaren Gjenetiste Znj.Amisa Muka, klininika jonë ofron shërbime të gjenetikës së përgjithshe dhe analiza specifike ADN që ndihmojnë në përcaktimin dhe parandalimine e lindjeve të fëmijeve me probleme serioze shëndetsore.

Shëndeti nuk është gjithçka, por pa shëndetin asgjë nuk ka vlerë! Arthur Schopenhauer

Bashkëpunime

Klinika jonë bashkëpunon me qëndren mjekesore Genesis në Romë, Itali duke ofruar të gjitha shërbimet e kompletuara për trajtimin e sterilitetit të çifteve.

Tek ne aplikohen teknikat më moderne të trajtimit të sterilitetit të çiftit si inseminimi artificial, fekontimi INVITRO (Bebe ne epruvete), ICSI, IMSI, TESE, MESA, HATCHING, etj.

Dëshmi të pacientëve tanë: